Projects
TÜBİTAK 1002 - Short Term R&D Funding Program

Project Name: Karmaşık T-Küresel Bulanık Kümelerin Bir Genellemesi: Karmaşık (p,q,r)-Küresel Bulanık Kümeler Ve Karar Vermedeki Uygulamaları

Project Manager